miércoles, 21 de mayo de 2008

CELEBRÁMOLO DIA DAS LETRAS GALEGAS COS XOGOS POPULARES

Se resulta difícil chegar a unha definición precisa do xogo, enumerar as características específicas do xogo popular acaba por ser máis doado, deixando á marxe as pequenas diverxencias entre os estudosos sobre os conceptos xogo popular e xogo tradicional -o xadrez sería un xogo tradicional, mais non un xogo popular; un xogo inventado polas novas xeracións de rapaces sería co transcorrer do tempo un xogo popular, mais non un xogo tradicional-.
Xogo popular é, polo tanto, aquel xogo nacido no seo dunha determinada comunidade para dar satisfacción ás súas necesidades lúdicas, necesidades inevitablemente marcadas polo seu modo particular de vida.
Máis alá da propia vertente lúdica, esta sinxela definición agacha tras si unha grande transcendencia cultural. Os xogos populares forman parte da cultura da comunidade en cuestión como creación propia e singular. Alén diso, porén, debe tamén ser destacada de contado a segunda grande característica do xogo popular, precisamente pola súa transcendencia educativa. Os xogos populares, por constituíren unha creación cultural orixinal, son -foron- transmitidos de xeración en xeración, de pais a fillos, de avós a netos, implicando esta transmisión unha interrelación entre adultos e nenos dun grande valor educativo.
No hay comentarios:

Publicar un comentario