martes, 13 de mayo de 2008

POR QUE O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

O Día das Letras Galegas é unha celebración instituida no 1963 pola Real Academia Galega para homenaxear a aquelas persoas que destacasen por su creación literaria en idioma galego ou pola sua defensa nosa lingua. Cada ano adicase a unha personalidade diferente, escollida pola Real Academia Galega, tendo en conta que é preciso alo menos des anos dende o su falecemento. Dende a instauración desta celebración cultural, somente no 1998 houbo unha dedicación conxunta ós poetas medievais Martín Codax, Xohán de Cangas e Mendinho, famosos polas suas cantigas.
A data de celebración deste evento, o 17 de maio, débese a que en tal día como ése, no 1863, publicouse en La Habana o primeiro exemplar da obra Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, que marcaría o inicio del "Rexurdimento", o rexurdimento cultural do galego.

HOMENAXEADOS NO DÍA DAS LETRAS GALEGAS DENDE O SEU COMENZO
1963 Rosalía de Castro 1964 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
1965 Eduardo Pondal 1966 Francisco Añón Paz
1967 Manuel Curros Enríquez 1968 Florentino López Cuevillas
1969 Antonio Noriega Varela 1970 Marcial Valladares Núñez
1971 Gonzalo López Abente 1972 Valentín Lamas Carvajal
1973 Manuel Lago González 1974 Xoán V. Viqueira Cortón
1975 Xoán Manuel Pintos Villar 1976 Ramón Cabanillas
1977 Antón Vilar Ponte 1978 Antonio López Ferreiro
1979 Manuel Antonio 1980 Afonso X o Sabio
1981 Vicente Risco 1982 Luis Amado Carballo
1983 Manuel Leiras Pulpeiro 1984 Armando Cotarelo Valledor
1985 Antón Lousada Diéguez 1986 Aquilino Iglesia Alvariño
1987 Francisca Herrera Garrido 1988 Ramón Otero Pedrayo
1989 Celso Emilio Ferreiro 1990 Luis Pimentel
1991 Álvaro Cunqueiro 1992 Fermín Bouza-Brey
1993 Eduardo Blanco Amor 1994 Luis Seoane
1995 Rafael Dieste 1996 Xesús Ferro Couselo
1997 Ánxel Fole 1998 Martín Códax, Xohán de Cangas e Mendinho (en conxunto, autores de cantigas medievais)
1999 Roberto Blanco Torres 2000 Manuel Murguía
2001 Eladio Rodríguez 2002 Frei Martín Sarmiento
2003 Antón Avilés de Taramancos 2004 Xaquín Lorenzo
2005 Lorenzo Varela 2006 Manuel Lugrís Freire
2007 María Mariño Carou 2008 Xosé María Álvarez Blázquez


PINCHA EN CA ÚN DELES PARA SABER MÁIS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario